Kiváló minősítést kapott a Lendület Mobilitás kutatócsoport hároméves beszámolója

Az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályától 2018. december 20-án érkezett levél szerint a Lendület program hosszú távú fenntarthatósága és a kiválósági alapelvek folyamatos és következetes érvényesítése céljából bevezetett beszámolási rendben megtörtént a 2015-ben indult Lendület kutatócsoportja szakmai hároméves beszámolójának értékelése. A beszámolót három anonim bíráló véleményezte, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) illetékes tudományterületi szakbizottsága – a beszámolók és a vélemények alapján – javaslatot tett a kutatócsoport hároméves tevékenységének minősítésére. A Lendület kiválósági pályázati modellben a kiemelkedő kutatócsoportok számára kizárólag teljesítményük és eredményességük teremthet hosszú távú kilátásokat: „kiváló” minősítést csak olyan kutatócsoport kaphat, amelynek teljesítménye magasan kiemelkedik az MTA kutatóhálózati átlagból, és amelynek eredményeit mind az anonim bírálók többsége, mind a szakbizottság kiválóra értékelte.

Az MTA BTK Lendület Mobilitás Kutatócsoport tevékenységét az illetékes szakbizottság gondosan – a Lendület-kutatócsoportoktól elvárható szinthez mérve és a bírálók véleményeit is figyelembe véve – értékelte, majd az értékelést az AKT a 2018. december 18-i ülésén tárgyalta meg. A szakbizottsági értékelés, valamint az AKT javaslatának ismeretében az MTA elnöke a MTA BTK Lendület Mobilitás Kutatócsoport hároméves munkájának „kiváló” minősítéséről döntött.

 

Publikációk jegyzéke (2015-2018)

Tudományos előadások listája (2015-2018)Vissza