Munkatársak


Barkóczy Péter Barkóczy Péter, anyagmérnök, a Miskolci Egyetem Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet docense, jelenleg a FUX Zrt. kutatás-fejlesztési igazgatója. Szakterülete a fémötvözetek, ezen belül elsősorban a színesfémek tulajdonságainak elemzése.http://www.matsci.uni-miskolc.hu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=67
Bernert Zsolt Bernert Zsolt, Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani tár, antropológus, főmuzeológus. Kutatási területe a történeti korú népességek klasszikus embertani vizsgálata.
http://nhmus.hu/munkatars/bernert_zsolt
Czajlik Zoltán Czajlik Zoltán régész, az ELTE BTK Régészettudományi Intézete Archeometria tanszéke vezetője, egyetemi docens. Szakterülete a késő bronzkor és vaskor régészete, valamint a légi régészet. http://regeszet.elte.hu/hu/czajlik
Czene András Czene András régész, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti tanácsadója. Szakterülete a kora bronzkor kutatása, különös tekintettel a harang alakú edények kultúrája emlékanyaga.
Csányi Marietta Csányi Marietta a szolnoki Damjanich János Múzeum külső munkatársa. Szakterülete a magyarországi középső bronzkori tell-telepek kutatása, azok településtörténeti összefüggései, valamint a Tisza-vidéki késő bronzkori halomsíros temetők összehasonlító elemzése.
Dani János Dani János a Déri Múzeum (Debrecen) régészeti igazgatóhelyettese. Szakterülete a Kárpát-medence kora és középső bronzkora, különös tekintettel a temetkezési szokásokra, valamint az arany- és bronzművesség kutatására. https://derimuzeum.academia.edu/J%C3%A1nosDani
Endrődi Anna Endrődi Anna régész, a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum főmuzeológusa, az Ős- és Népvándorlás kori Osztály osztályvezetője. Szakterülete a rézkor és a kora bronzkor kutatása, különös tekintettel a harang alakú edények kultúrája kutatására.
http://www.aquincum.hu/hirek/os-es-nepvandorlas-kori-osztaly/
Évinger Sándor Évinger Sándor, antropológus, az MTM Embertani Tár főmuzeológusa. Fő kutatási területe a Kárpát-medencei történeti népességek biológiai rekonstrukciója klasszikus embertani vizsgálatok segítségével. http://nhmus.hu/munkatars/evinger_sandor
Fábián Szilvia Fábián Szilvia régész muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Feltárási és Lelőhelyfelderítési Osztály vezetője. Szakterülete a Kárpát-medence neolitikumának és rézkorának kutatása, különös tekintettel a települések és háztartások régészeti kutatására.
http://mnm.hu/hu/users/dr-fabian-szilvia
P. Fischl Klára P. Fischl Klára régész, térinformatikus, geoarchaeológus, a Miskolci Egyetem BTK Őstörténeti és Régészeti Tanszéke docense. Szakterülete a Kárpát-medence bronzkora, különös tekintettel a Dél-Borsidi síkság és a Maros vidéke középső bronzkori kutatására.
http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu/ORT/PFK/pfkonelet.html
http://bronzkor.hu/magamrol/
Gál Erika Gál Erika, az MTA BTK Régészeti Intézet főmunkatársa. Szakterülete a régészeti állattan, ezen belül az emlős- és madárleletek, valamint a patológiás elváltozásokat és megmunkálás jelét mutató állatcsontleletek.
http://ri.btk.mta.hu/hu/cb-profile/userprofile/gal%2Cerika
Julia Giblin Julia Giblin régész, antropológus, a Quinnipiac Egyetem assz. professzora, a BAKOTA projekt egyik vezetője. Szakterülete a bioarchaeológia, biokémia, különös tekintettel az őskori népességek stabilizotópos vizsgálataira.
http://www.qusociologydepartment.com/julia-giblin.html
Guba Szilvia Guba Szilvia, a Kubinyi Ferenc Múzeum (Szécsény) régész-főmuzeológusa. Szakterülete a Kárpát-medence bronzkora, főként Észak-Magyarország bronzkori temetkezési szokásainak elemzése. A munkahelyi honlap linkje: kubinyimuzeum.hu
Hajdu Tamás Hajdu Tamás, adjunktus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Embertani tanszékén és önkéntes muzeológus a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában. Kutatási területe a fizikai/biológiai antropológia, paleopatológia. Szűkebb kutatási területei: az őskori és népvándorláskori Kárpát-medence népességtörténete, a fertőző megbetegedések megjelenése, elterjedése és evolúciója, valamint a paleoonkológia.
http://antropologia.elte.hu/~anthrop/hajdu.html
Ilon Gábor Ilon Gábor régész, 2016. januárjától a pécsi székhelyű Platina Bau Zrt. munkatársa. Fő kutatási területe a Kárpát-medence késő bronzkora, különös tekintettel az archeometriai és topográfiai kérdésekre. https://independent.academia.edu/G%C3%A1borIlon
Káli György Káli György fizikus, az MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Neutronspektroszkópiai Osztálya munkatársa. Szakterülete a nanoszerkezet kutatása neutronszórásos vizsgálati módszerekkel. http://wigner.mta.hu/hu/pb_employee/5/76
Kasztovszky Zsolt Kasztovszky Zsolt fizikus, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Szakterülete a nukleáris analitikai módszerek, elsősorban a prompt-gamma aktivációs analízis alkalmazásai az archeometriában, geológiában, anyagtudományokban. http://www.bnc.hu/?q=node/35
Király Ágnes régész, az MTA BTK Régészeti Intézet tudományos segédmunkatársa. Szakterülete a Kárpát-medence késő bronzkora/kora vaskora, elsősorban a településen belül előkerült emberi maradványok értelmezésével és kognitív régészeti kutatásokkal foglalkozik. https://mta.academia.edu/%C3%81gnesKir%C3%A1ly
Kis Zoltán Kis Zoltán, az MTA EK Energia- és Környezetbiztonsági Intézet főmunkatársa. Szakterülete a képalkotás neutronokkal, röntgen-sugárzással valamint pozíció-érzékeny prompt-gamma aktivációs leképezéssel (elemanalízis).
Kiss Viktória Kiss Viktória, az MTA BTK Régészeti Intézet főmunkatársa, a Lendület Mobilitás kutatócsoport vezetője. Szakterülete Közép-Európa bronzkora, különös tekintettel a kerámia és fém tárgyak elemzésére.

http://ri.btk.mta.hu/hu/cb-profile/userprofile/kiss_viktoria

Köhler Kitti Köhler Kitti régész, paleoantropológus, az MTA BTK Régészeti Intézet munkatársa. Szűkebb kutatási területe az őskori és népvándorlás kori Kárpát-medence népességtörténete, a fertőző megbetegedések kutatása. http://ri.btk.mta.hu/hu/cb-profile/userprofile/kohler_kitti
Kreiter Attila Kreiter Attila, a Magyar Nemzeti Múzeum Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumának vezetője. Szakterülete régészeti kerámiák technológiai és petrográfiai vizsgálata, különös tekintettel a kerámia elemzés gyakorlati és elméleti módszertanára, illetve a társadalom- és természettudományos módszerek ötvözésére. http://mnm.hu/hu/users/dr-kreiter-attila
Kulcsár Gabriella Kulcsár Gabriella régész, az MTA BTK Régészeti Intézet főmunkatársa, témacsoport vezető. Szűkebb kutatási területe a Kárpát-medence kora és középső bronzkori régészete, különös tekintettel a településszerkezet kutatására. http://ri.btk.mta.hu/hu/cb-profile/userprofile/kulcsar_gabriella
Maróti Boglárka Maróti Boglárka az MTA EK Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium tudományos segédmunkatársa. PhD témája fémek roncsolás-mentes vizsgálata PGAA-val, valamint komplementer röntgenanalitikai és szerkezetvizsgáló módszerekkel. http://www.bnc.hu/?q=node/35
Melis Eszter Melis Eszter, az MTA BTK Régészeti Intézet segédmunkatársa és a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régésze. Kutatási területe a kora és középső bronzkori településszerkezet, temetkezési szokások és anyagi kultúra elemzése Nyugat-Magyarországon. Doktorandusz az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájában.
Mende Balázs Gusztáv Mende Balázs Gusztáv történész, paleoantropológus, az MTA BTK Régészeti Intézet főmunkatársa, az archeogenetikai labor vezetője, témacsoport vezető. Szűkebb kutatási területe a Kárpát-medence népvándorlás kori és középkori népességtörténete, a fertőző megbetegedések kutatása.
http://ri.btk.mta.hu/hu/cb-profile/userprofile/mende_balazs_gusztav
Molnár Erika Molnár Erika antropológus, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa. Szakterülete a történeti embertani és a paleopatológia, különös tekintettel a fertőző megbetegedések és a daganatos megbetegedések kutatására.
https://u-szeged.academia.edu/ErikaMolnar
Molnár Mihály Molnár Mihály fizikus, az MTA ATOMKI Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium főmunkatársa, helyettes vezetője. Fő kutatasi terulete a radiokarbon kormeghatarozás és a radiokémia, AMS mérés, tömegspektrometria. https://www.atomki.hu/users/view/83
Nagy Marcella Nagy Marcella, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum régésze. Szakterülete Alpokalja bronzkora és vaskora. https://savariamuseum.academia.edu/MarcellaNagy
Pásztókai-Szeőke Judit Pásztókai-Szeőke Judit régész, független kutató, az Aarhusi Egyetem (Dánia) doktorandusza. Szakterülete a társadalomrégészet, különös tekintettel a textilkészítés kutatására.
https://independent.academia.edu/JP%C3%A1szt%C3%B3kaiSze%C5%91ke
Patay Róbert Patay Róbert régész, a szentendrei Ferenczy Múzeum munkatársa. Szakterülete a magyarországi rézkor és a bronzkor kutatása.
Pető Ákos Pető Ákos agrármérnök, a Szent István egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék munkatársa. Szakterülete a paleotalajok vizsgálata, fitolitkutatás. https://szie.academia.edu/%C3%81kosPet%C5%91
Priskin Anna Priskin Anna régész, a Debreceni Déri Múzeum munkatársa. A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola és a Barcelonai Egyetem Őskori Régészeti Tanszéke doktorandusza. Szakterülete a kőeszközök és az őskori mezőgazdaság kutatása. https://medbiotech.academia.edu/AnnaPriskin
Serlegi Gábor Serlegi Gábor régész, az MTA BTK Régészeti Intézet munkatársa. Szakterülete a környezetrégészet, és a roncsolás-mentes lelőhely-felderítés. http://ri.btk.mta.hu/hu/cb-profile/userprofile/serlegi_gabor
Somogyvári Ágnes Somogyvári Ágnes, a Kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményi osztályvezetője, régész, főmuzeológus. Kutatási területe Bács-Kiskun megye bronzkora, különös tekintettel a Homokhátság és a Solti sík területére.
Szécsényi-Nagy Anna Szécsényi-Nagy Anna, az MTA BTK Régészeti Intézetében működő Archeogenetikai Laboratórium munkatársa. Kutatási területe a régészeti korú emberi és állati csontmaradványok DNS állományának vizsgálata. http://ri.btk.mta.hu/archaeogenetika/szecsenyi.html
Szabó Géza Szabó Géza a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum régésze. A régészeti terepmunka és az archeometallurgia mellett kutatásainak középpontjában a közép-európai bronzkor és vaskor kapcsolati állnak.
Szathmári Ildikó régész, a Magyar Nemzeti Múzeum szakmuzeológusa. Szakterülete a Kárpát-medencei bronzkori tell-települések társadalmi-gazdasági szerepének, anyagi, szellemi kultúrájának vizsgálata. http://mnm.hu/hu/users/dr-szathmari-ildiko
Szentmiklósi László Szentmiklósi Lászlófizikus, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Nukleáris Analitikai és Radiográfiai laboratórium vezetője. Szakterülete a nukleáris analitikai módszerek, elsősorban a prompt-gamma aktivációs analízis alkalmazásai.
http://www.energia.mta.hu/hu/content/nuklearis-analitikai-es-radiografiai-laboratorium
Szeverényi Vajk Szeverényi Vajk régész, a debreceni Déri Múzeum régész-osztályvezetője, és az MTA BTK Régészeti Intézete segédmunkatársa. Az Oxfordi Egyetem Régészeti Doktori Iskolája doktorandusza. Szakterülete a bronzkor, és a régészetelmélet. http://ri.btk.mta.hu/hu/cb-profile/userprofile/szeverenyi_vajk
Vörös István Vörös István archeozoológus, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa. Szakterülete a régészeti állattan, ezen belül elsősorban az emlős maradványok vizsgálata.
K. Zoffmann Zsuzsanna † K. Zoffmann Zsuzsanna † paleoantropológus, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott munkatársa. Szakterülete a történeti embertan, ezen belül főleg az őskori népességek biológiai rekonstrukciója.
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=13460