2021. évi eredményeink 1. Biorégészet

A klasszikus régészeti és fizikai antropológiai, radiokarbon, paleopatológiai, izotópgeokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatok a bronzkori társadalom felépítését és a temetkezési szokások alaposabb megismerését teszik lehetővé. A biorégészeti kutatási eredményeinek áttekintő magyar és angol nyelvű tanulmány a Magyar Régészet online folyóirat 2021. őszi számában jelent meg (Kiss et al. 2021a). 

A 2021-es évben a csontvázas temetkezéseken a legmodernebb módszerekkel végzett esettanulmányunk a Balatonkeresztúron feltárt 11 síros kora bronzkori temetőben és egy középső bronzkori tömegsírban nyugvó 8 egyén maradványainak együttes elemzése.

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő, 13. sír, és annak koponyája, valamint további kora bronzkori temetkezések (fotó: Fábián Szilvia, Gerber Dániel)

A debreceni Atomkival együttműködésben készült radiokarbon dátumok alapján Bayes-elemzést végeztünk; ennek köszönhetően a bronzkor első ezer évén belül (Kr. e. 2560–1620 között) három egymást követő időrendi fázisba, régészeti kultúrába (Somogyvár-Vinkovci-, Kisapostag-kultúra/legkorábbi mészbetétes kerámia kultúrája, és dunántúli mészbetétes kerámia kultúrája) sorolhatók a sírokba helyezett elhunytak. Elemzéseinkkel a korszakban jellemző társadalomról és családi kapcsolatokról is képet alkothatunk: az Archaeogenomikai Intézettel együttműködésben végzett DNS elemzések során néhány esetben elsődleges (édestestvéri és szülő-gyerek) és másodlagos (féltestvérek, nagybáty-unokaöcs) rokonsági kapcsolatokat, továbbá egy ikerpárt sikerült kimutatnunk.

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő, B-938. tömegsír, és az gödörben helyezett egyének 3D rekonstrukciója (fotó: Fábián Szilvia, rekonstrukció: Ringeisen Dávid)

A DNS minták teljes genom elemzéséhez kapcsolódva elkészült hazánk első – a fenotípusra (szemszín, hajszín, bőrtónus) vonatkozó archeogenetikai adatokkal kiegészített – bronzkori női arcrekonstrukciója. Eredményeinket két megjelenés alatt álló tanulmányban összegeztük (Gerber et al. 2021 preprint; Kustár et al. in press). A kutatásról a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Glossza podcast sorozata kilencedik adása, az M5 csatorna Híradója (2021. április 13.), a Multiverzum című magazinműsor, és több hírportál is tudósított.

A Glossza 9. adásában Fábián Szilvia, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetője, régész muzeológusa, valamint Gerber Dániel a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézet tudományos munkatársa, bioinformatikusa mesélt az elvégzett vizsgálatokról

Hasonló korú, középső bronzkori hamvasztásos temetkezések vizsgálatát az MTA Vendégkutatói pályázata segítségével, olasz-magyar együttműködésben végeztük. A Szigetszentmiklós-Ürgehegy lelőhelyen, az egyik legnagyobb magyarországi középső bronzkori urnatemetőben feltárt emberi maradványokat elemző bioarcheológiai vizsgálataink eredményeit tárgyaló tanulmány a rangos PLOS One folyóiratban jelent meg (Cavazzuti et al. 2021).

Urnatemető Szigetszentmiklós-Ürgehegy lelőhelyen (fotó: Vicze Magdolna)

A hazai bronzkori emlékanyagban elsőként kerültek közlésre olyan komplex régészeti, stroncium izotópos és embertani vizsgálatok, amelyek hamvasztásos sírokból származó csontmaradványokon készültek. Az eredmények a Kr. e. 2150 és 1500 között ide temetkező, a vatyai kultúrához köthető közösség társadalmi különbségeiről, valamint az egyének életének és halálának körülményeiről szolgáltak értékes adatokkal. Kiemelendők a 241. urnasír vizsgálatának izgalmas részletei, ahol az urnából a hamvasztott csontok közül egy 25-35 éves, 7-8 hónapos iker magzataival eltemetett nő maradványai, valamint magas társadalmi státuszt jelző bronz és arany ékszerek, és csonttűk kerültek elő.

Szigetszentmiklós-Ürgehegy 241. sír mellékletei: bronz nyakperec, arany hajkarika, és a ruha vagy a halotti lepel összefogását szolgáló csontból készült tűk (forrás: Cavazzuti et al. 2021, PlosOne)

Az izotópos és régészeti adatok alapján arra következtethetünk, hogy a nő serdülő korában egy távolabbi régióból, vélhetően Közép-Európa nyugatabbi részéből (pl. a mai Csehországból) érkezhetett Százhalombatta térségébe. A tanulmányról számos külföldi és hazai hírportál és az M5 csatorna Híradója (2021. augusztus 2.) is tudósított.

Szigetszentmiklós-Ürgehegy 241. sír stroncium izotópos vizsgálati eredményei (forrás: Cavazzuti et al. 2021, PlosOne)

Folytattuk a 2020. év végén Tiszafüreden előkerült újabb gödör-temetkezés leleteinek feldolgozását a tiszafüredi Kiss Pál Múzeummal, az ELTE Embertani Tanszékével, a debreceni Déri Múzeummal, a Magyar Természettudományi Múzeummal, a százhalombattai Matrica Múzeummal és a jénai Max-Planck Institute for Science of Human History archeogenetikai laboratóriumával együttműködésben. A gödörben feltárt emberi maradványok és további leletek régészeti, embertani, archeozoológiai és mikromorfológiai elemzésének előzetes eredményeiről szóló tanulmány a Tisicum folyóirat következő számában jelenik meg (Mester et al. in press). Emellett elkészült a gödörbe temetett, több mint 40 egyén maradványaiból vett stroncium izotópos minták elemzése, a kerámia restaurálása, továbbá részletes radiokarbon és DNS mintavételek. Munkánkról a Magyar Régész Szövetség által szervezett Régészet Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan is beszámoltunk (itt és itt).

Tiszafüred-Majoroshalom III. lelőhely kerámia anyagának restaurálása a Régészeti Intézetben, és a kiegészített edények a Kiss Pál Múzeum kiállításán (fotó: Mester Edit)

Az eddig végzett feldolgozás eredményei 2021. november 24-étől megtekinthetők az Örökségünk a föld mélyéből című kiállításon a Kiss Pál Múzeum új épületében. A 19. századi és 21. századi ásatásokról és a kiállításról a Magyar Régészet online folyóirat téli számában jelent meg összefoglalás (Mester 2021).

Örökségünk a föld mélyéből című kiállítás a múzeum új épületében, a Tariczky Endre Régészeti Kiállítás, Kutató- és Raktárbázison

A szintén 2020. év végén megkezdett, a késő bronzkor elejére tehető sükösdi temető feldolgozását is folytattuk a bajai Türr István Múzeum munkatársaival együttműködésben. A radiokarbon, stabilizotóp és DNS mintákat a BTK Archeogenomikai Intézetével, valamint a debreceni Atomki HEKAL és IKER laboratóriumaival együttműködésben vizsgáljuk. A páratlanul gazdag bronzkori női temetkezést és a hozzá tartozó további sírok kutatását a Magyar Régész Szövetség által szervezett Régészet Napja rendezvénysorozat keretében honlapunkon is bemutattuk.

A halomsíros kultúra páratlanul gazdag temetkezése Sükösd határából (fotó: Pásztor Emilia)

A sükösdi bronzkori temető ásatás előzetes eredményeit a 2021. júniusban Baján, a Türr István Múzeumban megnyílt új állandó kiállításon is láthatja a nagyközönség. Az újabb ásatási eredményeket és a kiállítás részleteit a bajai múzeum munkatársainak tanulmánya ismertette a Magyar Régészet online folyóirat téli számában (Andrási et al. 2021).

A sükösdi sír leletei alapján készült bronzkori viseletrekonstrukció a Türr István Múzem új állandó kiállításán (fotó: Dömötör József)

A Kárpát-medence és tágabb környezete bronzkori közösségeinek régészeti és archeogenetikai vizsgálatához kapcsolódva a késő bronzkori és vaskori minták DNS elemzési eredményeinek közlése megtörtént a Nature folyóiratban, széleskörű európai és amerikai összefogással. A 800 őskori egyén genomját vizsgáló kutatás célja a Brit-szigeteket a bronzkor második felében (Kr. e. 1300–800) elérő népességmozgások feltérképezése volt. Ez a betelepülési hullám összefüggésben állhatott a kelta nyelvek terjedésével, és a Brit-szigetek későbbi vaskori népességeinek alapját alkothatta. Ahhoz, hogy Európa bronzkori és vaskori népesedési folyamatai jobban megismerhetők legyenek, az európai kontinens számos régiójából, így hazánk területéről is vizsgáltak DNS mintákat. A közép-európai leletek alapvető jelentőségű összehasonlító anyagok voltak ebben a vizsgálati sorozatban (Patterson et al. 2021). Mindezen adatok a jövőbeni kutatások során régiónk vaskori népességtörténeti kérdéseinek megválaszolásához is alapul szolgálnak majd. Az archeogenetikai kutatásról több hírportál is tudósított.

Archeogenetikai mintavétel sziklacsontból (forrás: BTK Archeogenomikai Intézet)

A bronzkori társadalom és a mobilitás kérdéseit érintő biorégészeti kutatásainkról több előadásban is beszámoltunk az Európai Régészek Szövetsége (European Association of Archaeologists; EAA) 2021. szeptember 6-11. között Kielben megrendezett konferenciáján, valamint felkért előadásokon a kieli Christian-Albrechts Egyetem Archäologisches Kolloquium sorozatában (2021. február 15.), a heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetem Ős- és Koratörténeti, Elő-Ázsiai Régészeti Tanszékén (2021. november 9.), az ELTE (2021. június 29.) és BTK RI (2021. szeptember 15.) bioarcheológiai témájú workshopjain, a Molekuláris Élettudományi Konferencián Egerben (2021. november 5-7.), valamint a „The Early and Middle Bronze Age in Central Europe” című konferencián a csehországi Nymburkban (2021. október 4-8.); ld. az előadások felsorolásánál. Az őskori gyermekek kutatási lehetőségeit részletesen összefoglaló, az Archaeopress kiadónál 2020-ban megjelent kötetről Melis Eszter készített recenziót az Archaeologiai Értesítő számára (Melis 2021).

Publikációk

Cs. Andrási R., Pap E., Pásztor E., Kordé N., Kothencz K.: Múltból jövőt. A Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ új régészeti kutatásai és állandó kiállítása – From the Past into the Future. The latest archaeological research and permanent exhibition of the Türr István Museum and Bácska Cultural Centre. Magyar RégészetHungarian Archaeology 10 (2021) 4, 79–84.

Cavazzuti, C, Hajdu, T, Lugli, F, Sperduti A, Vicze M, Horváth, A, Major, I., Molnár, M., Palcsu, L., Kiss, V.: Human mobility in a Bronze Age Vatya ‘urnfield’ and the life history of a high-status woman. PLoS ONE 16(7) 2021: e0254360. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254360

Kiss V., Czene A., Csányi M., Dani J., Fábián Sz., P. Fischl K., Gerber D., Giblin, J. I., Hajdu T., Köhler K., Melis E., Mende B. G., Patay R., Szabó G., Szécsényi-Nagy A., Szeverényi V., Kulcsár G.: Módszerek és lehetőségek a bronzkori közösségek kutatásában: A Lendület Mobilitás Kutatócsoport biorégészeti elemzési eredményei (2015-2020) – Methods and Opportunities in the Research of Bronze Age Communities – The Outcomes of the Bioarchaeological Research Programme of the Momentum Mobility Research Group (2015–2020). Magyar Régészet Hungarian Archaeology 10 (2021) 3, 30-42.

Melis E.: Recenzió – Rebay-Salisbury, K.–Pany-Kucera, D. (eds): Ages and Abilities: The Stages of Childhood and their Social Recognition in Prehistoric Europe and Beyond. Archaeologiai Értesítő 146 (2021) 283–286.

Mester E.: Örökségünk a föld mélyéből. A Kiss Pál Múzeum régészeti feltárásai a 19. és a 21. században Tiszafüreden – Our Heritage from the Depth of the Earth. Arcaheological excavations of the Kiss Pál Museum at Tiszafüred (Hungary) between the 19th and the 21st centuries. Magyar RégészetHungarian Archaeology 10 (2021) 4, 65–68.

Patterson N, Isakov M, Booth T, Büster L, Fischer CE, Olalde I, Ringbauer H, Akbari A, Cheronet O, Bleasdale M, Adamski N, Altena E, Bernardos R, Brace S, Broomandkhoshbacht N, Callan K, Candilio F, Culleton B, Curtis E, Demetz L, Carlson KSD, Fernandes DM, Foody MGB, Freilich S, Goodchild H, Kearns A, Lawson AM, Lazaridis I, Mah M, Mallick S, Mandl K, Micco A, Michel M, Morante GB, Oppenheimer J, Özdoğan KT, Qiu L, Schattke C, Stewardson K, Workman JN, Zalzala F, Zhang Z, Agustí B, Allen T, Almássy K, Amkreutz L, Ash A, Baillif-Ducros C, Barclay A, Bartosiewicz L, Baxter K, Bernert Z, Blažek J, Bodružić M, Boissinot P, Bonsall C, Bradley P, Brittain M, Brookes A, Brown F, Brown L, Brunning R, Budd C, Burmaz J, Canet S, Carnicero-Cáceres S, Čaušević-Bully M, Chamberlain A, Chauvin S, Clough S, Čondić N, Coppa A, Craig O, Črešnar M, Cummings V, Czifra S, Danielisová A, Daniels R, Davies A, de Jersey P, Deacon J, Deminger C, Ditchfield PW, Dizdar M, Dobeš M, Dobisíková M, Domboróczki L, Drinkall G, Đukić A, Edwards CJ, Ernée M, Evans C, Evans J, Fernández-Götz M, Filipović S, Fitzpatrick A, Fokkens H, Fowler C, Fox A, Gallina Z, Gamble M, González Morales MR, González-Rabanal B, Green A, Gyenesei K, Habermehl D, Hajdu T, Hamilton D, Harris J, Hayden C, Hendriks J, Hernu B, Hey G, Horňák M, Ilon G, Istvánovits E, Jones AM, Kavur MB, Kazek K, Kenyon RA, Khreisheh A, Kiss V, Kleijne J, Knight M, Kootker LM, Kovács PF, Kozubová A, Kulcsár G, Kulcsár V, Le Pennec C, Legge M, Leivers M, Loe L, López-Costas O, Lord T, Los D, Lyall J, Marín-Arroyo AB, Mason P, Matošević D, Maxted A, McIntyre L, McKinley J, McSweeney K, Meijlink B, Mende BG, Menđušić M, Metlička M, Meyer S, Mihovilić K, Milasinovic L, Minnitt S, Moore J, Morley G, Mullan G, Musilová M, Neil B, Nicholls R, Novak M, Pala M, Papworth M, Paresys C, Patten R, Perkić D, Pesti K, Petit A, Petriščáková K, Pichon C, Pickard C, Pilling Z, Price TD, Radović S, Redfern R, Resutík B, Rhodes DT, Richards MB, Roberts A, Roefstra J, Sankot P, Šefčáková A, Sheridan A, Skae S, Šmolíková M, Somogyi K, Somogyvári Á, Stephens M, Szabó G, Szécsényi-Nagy A, Szeniczey T, Tabor J, Tankó K, Maria CT, Terry R, Teržan B, Teschler-Nicola M, Torres-Martínez JF, Trapp J, Turle R, Ujvári F, van der Heiden M, Veleminsky P, Veselka B, Vytlačil Z, Waddington C, Ware P, Wilkinson P, Wilson L, Wiseman R, Young E, Zaninović J, Žitňan A, Lalueza-Fox C, de Knijff P, Barnes I, Halkon P, Thomas MG, Kennett DJ, Cunliffe B, Lillie M, Rohland N, Pinhasi R, Armit I, Reich D. Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. Nature 2021 doi: 10.1038/s41586-021-04287-4.

Előkészületben:

Gerber et al. 2021 preprint: Interdisciplinary analyses of Bronze Age communities from Western Hungary reveal complex population histories. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.03.478968v1

Kustár Á., Fábián Sz., Gerber D., Köhler K., Mende B. G., Szécsényi-Nagy A., Kiss V.: Facial reconstruction of an Early Bronze Age woman from Balatonkeresztúr (W-Hungary). Antaeus 38 in press.

Mester E., Dani J., Fehér Z., Gál E., Gémes A., Hajdu T., Kiss K., Kiss V., Kovács G., Kulcsár G., Pető Á., Szeniczey T., Szeverényi V.: Előzetes jelentés a Tiszafüred-Majoros-halom III. lelőhely régészeti feltárásáról. Tisicum in press.

Hazai és külföldi rendezvényen tartott tudományos előadások

Gerber D.: Biorégészeti esettanulmányok a Dunántúl Kr.e. 4-3. évezredeiből. BTK Archeogenomikai Intézete mini-konferenciája, Budapest, 2021. november 30.

Gerber, D., Szeifert, B., Egyed, B., Köhler, K., Kustár, Á., Fábián, Sz., Mende, B.G., Ari, A., Kiss, V., Szécsényi-Nagy, A.: Genetic history and life of Bronze Age communities in Western Hungary. Molekuláris Élettudományi Konferencia, Eger, 2021. november 5-7.

Kiss V., Cavazzuti, C., Csányi M., Czene A., Dani J., Endrődi A., Fábián Sz., Gerber D., Giblin, J., Hajdu T., Horváth A., Köhler K., Major I., Melis E., Mende B. G., Palcsu L., Patay R., Szabó G., Szeverényi V., Kulcsár G.: „…ezer-mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik…” – Esettanulmányok a bronzkori mobilitás kutatási eredményeiből a Kárpát-medencében. Bioarcheológiai Workshop ELTE Régészettudományi Intézet, Budapest, 2021. június 29.

Kiss V., Cavazzuti, C., Csányi M., Czene A., Dani J., Endrődi A., Fábián Sz., Gerber D., Giblin, J., Hajdu T., Horváth A., Köhler K., Major I., Melis E., Mende B. G., Palcsu L., Patay R., Szabó G., Szeverényi V., Kulcsár G.: Esettanulmányok a bronzkori mobilitás kutatási eredményeiből a Kárpát-medencében. Bioarcheológiai Workshop ELKH Régészeti Intézet, Budapest, 2021. szeptember 15.

Kiss V.: Recent results of social and mobility patterns from the 3rd and 2nd Millennium BC in the Carpathian Basin. CAU Kiel, 2021. február 15.

Kiss V.: Bioarchaeological studies and life histories from Hungary in the 2nd Millennium BC. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg 2021. november 9.

Kiss, V., Mester, E., Dani, J., Gál, E., Hajdu, T., Kovács, G., Kulcsár, G., Szeniczey, T., Szeverényi, V., Gémes, A.: A “mass grave” from the Middle Bronze Age settlement of Tiszafüred, Eastern Hungary: The preliminary results of multidisciplinary analyses. 27th EAA Annual Meeting, Kiel Virtual, 2021. szeptember 6-11.

Kulcsár, G.: Mobilities and changes in the Carpathian Basin in the 3rd Millennium BC. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg 2021. október 26.

Melis, E.: Social role of children during the Early and Middle Bronze Age in Western Hungary. In: Kleinová, K. (ed.): 27th EAA Annual Meeting, Kiel Virtual, 2021. szeptember 6-11.

Melis, E.: Relative and absolute chronology of the Early and Middle Bronze Age in northwestern Hungary. The Early and Middle Bronze Age in Central Europe. Nymburk 2021. október 4-8.

Szeverényi, Vajk: Between pattern and idiosyncracy: human remains from settlements in the Bronze Age Carpathian Basin. 27th EAA Annual Meeting, Kiel Virtual, 2021. szeptember 6-11.

Szécsényi-Nagy A.: A Kárpát-medence Kr.e. 3-2. évezredi népességeinek genetikai kutatása. AGI előadónap. BTK Archeogenomikai Intézete mini-konferenciája, 2021. november 30.

Média megjelenések:

Gerber D.–Szécsény-Nagy A.–Kiss V.: Őskori tömegsír a Balaton-partról. AGI honlap cikk 2021.

Kiss V.: Megtestesült bronzkor 3.1. Jelena a balaton déli partjáról. Lendület honlap 2021.

Kiss V.: Különleges bronzkori lelőhelyek, új együttműködések: Tiszafüred 1. Lendület honlap 2021.

Kiss V.: Különleges bronzkori lelőhelyek, új együttműködések: Tiszafüred 2. Véletlenek játéka avagy miért fontos ismeretterjesztő cikket írni. Lendület honlap 2021.

Kiss V.: Különleges bronzkori lelőhelyek, új együttműködések. Páratlanul gazdag női temetkezés Baja környékéről. Lendület honlap 2021.

Kiss V.–Gerber D.: Megtestesült bronzkor 3.2. Jelena viselete. Lendület honlap 2021.

Kiss V.- Melis E.: Táguló horizontok – Kutatócsoportunk előadásai az Európai Régészek Szövetsége 27. éves konferenciáján. Lendület honlap 2021.

Melis E.: Konferencia a kora és középső bronzkorról Csehországban. Lendület honlap 2021.

https://qubit.hu/2021/10/29/igy-sikerult-rekonstrualni-a-balatonkereszturon-megtalalt-lelet-a-4000-eves-jelena-arcat

Hihetetlen! Tudósok rekonstruálták egy bronzkori nő arcát egy balatonkeresztúri lelet alapján – balaton.hu

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/08/02/m5-hirado-2021-augusztus-2/

https://edition.cnn.com/2021/07/29/world/bronze-age-woman-twins-scn/index.html

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/210729121814.htm

https://qubit.hu/2021/07/29/magzataival-egyutt-talaltak-meg-egy-ikrekkel-terhes-bronzkori-no-maradvanyait-a-csepel-szigeten

https://mult-kor.hu/tragikus-bronzkori-ikerszulesrol-mesel-magyar-es-olasz-kutatok-kozos-tanulmanya-20210802?utm_source=social&utm_campaign=tragikus-bronzkori-ikerszulesrol-mesel-magyar-es-olasz-kutatok-kozos-tanulmanya-20210802&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2s1yjFb-fBmVc8URYRdC-X9hDxm1x8aHLYJvNcyakJ3l-jZvCH0y_Sn8Y

 Vissza