A dunántúli és morvaországi kapcsolatok nyomában: konferencia a kora és középső bronzkorról Csehországban

Immár 28. alkalommal, 2023. október 16 és 20. között került sor az „The Early and Middle Bronze Age in Central Europe” (A kora és középső bronzkor Közép-Európában) című konferencia megrendezésére, ezúttal Morvaországban, a Znojmói Dél-Morvaországi Múzeum (Jihomoravské Muzeum ve Znojmě) szervezésében, David Rožnovský vezetésével.

Múzeumudvar a középkori eredetű minorita kolostor épületében

A többnapos nemzetközi tanácskozás a cseh, szlovák és osztrák, időnként lengyel és magyar kutatási eredmények közös platformjául szolgál. A kétévente megrendezett konferencián az utóbbi években rendszeresen részt vehettem (például Modrában, Nymburkban).

Ez évi előadásomban (Connections between the territory of Western Hungary and Moravia in the Early Bronze Age) a dunántúli és morvaországi területek kora (középső) bronzkori kapcsolataira fókuszáltam, elsősorban a kerámialeletek alapján. Az előadás utáni beszélgetés a téma iránti érdeklődésre és pozitív fogadtatásra utalt.

Előadás közben (fotó: Michaela Langová)

A Lendület Projekt támogatásával bemutatott eredményeket alkalmam nyílt a tanácskozáson a környező országok kutatóival megvitatni. Ezen kívül hasznos lehetőséget nyújtott vizsgálati módszereink, szempontjaink egyeztetésére, és határokon átnyúló projektek tervezésére. Az előadásokból a korszak legújabban feltárt leleteit és fontosabb kutatási eredményeit ismerhettem meg a szomszédos országokban.

A fotó ugyan kevéssé adja vissza, de Stanislav Stuchlík az egyik általa feltárt boroticei halomsíron áll

A jó hangulatú konferencia részvételt szakmai kirándulás zárta, amelynek során meglátogattuk a térség fontos kora és középső bronzkori lelőhelyeit. Ezek sorában a leletanyagukban szoros Kárpát-medencei kapcsolatokat mutató boroticei halomsírokat is megtekintettük, az ásató Stanislav Stuchlík vezetésével.

Znojmo: kilátás a Thaya folyóra, a Szent Miklós- és Szent Vencel- templomokkal

A festői szépségű Znojmoban hosszabb időt töltöttünk: a városnéző sétán kívül az egykori minorita kolostor épületében található múzeum Őskori földművelők című kiállítását látogattuk meg.

A Znojmói Dél-Morvaországi Múzeum belülről: az egykori kolostor kerengője és az Őskori földművelők című kiállítás egyik terme

A tanácskozás szakmai eredményei mellett, szót kell ejtenem a morvaországi táj és városok szépségéről, valamint a régebbi ismerősökkel való találkozás és az újabb kollégákkal való kötetlen ismerkedés lehetőségéről. Az idei az első év, amelynek során tapasztalatom szerint a konferenciák visszatértek a Covid19-járvány előtti rendes „kerékvágásba”: nem szükséges maszk, védettségi igazolás, kevesebb a hibrid részvétel, és felszabadultan lehetett egymást üdvözölni.

Melis Eszter

 Vissza