Beszámoló a ‘Nemes- és színesfémek régészete, története, és néprajza a Kárpát-medencében. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések’ c. konferenciáról

2018. november 14-15-én kutatócsoportunk is részt vett az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága és Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, valamint az MTA Archeometriai Albizottsága szervezésében a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezésre került konferencián.

A tanácskozás első napjának programján az őskortól a kora középkorig napvilágot látott réz- és bronz, valamint az arany és ezüst tárgyak nyersanyagának és készítési technikájának régészeti és archeometriai kutatásáról számoltak be az előadók. A második napon a középkori régészeti előadásokat a történeti és néprajzi kutatás eredményeit összefoglaló prezentációk követték. Az előadásokban a nemes- és színesfém tárgyak bányászatának, készítésének és használatának vizsgálatáról is hallhattunk.

A bronzkorban (Kr. e. 2600/2500 és 800 között) megélénkült európai kapcsolatok nyomon követése szempontjából fontos kérdés, hogy a Magyarországon előkerült aranytárgyak nyersanyagát milyen ércforrásokból szerezhették be a korszak fémművesei. Bár az arany eredetének pontos meghatározására irányuló vizsgálatok (ld. Szathmári et al. in print) a kutatás jelen állása szerint csak invazív (lézerablációs ICP-MS) módszerek alkalmazásával vezethetnek eredményre, a leletegyüttesek roncsolásmentes elemzése is számos információval szolgálhat.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet Lendület Mobilitás kutatócsoportja, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárával, a debreceni Déri Múzeummal, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal, a Ferenczi Múzeumi Centrummal és az MTA Atomki Örökségtudományi Laboratóriumával együttműködésben roncsolásmentes PIXE vizsgálatsorozat keretében elemzi a hazai múzeumokban őrzött bronzkori aranytárgyak anyagösszetételét, és készítési technikáját a kincsleletek esetleges műhelykörzetekhez kapcsolását célzó vizsgálatokkal. Az előadásban Dani János, Kertész Zsófia, Szathmári Ildikó, Tarbay J. Gábor, Szikszai Zita és Kiss Viktória az együttműködés eddigi eredményeit mutatták be: Középső bronzkori aranyleletek roncsolásmentes PIXE és mikroszkópkamerás vizsgálata címmel.

A dunavecsei karpánt PIXE vizsgálata az MTA Atomki Örökségtudományi Laboratóriumában

Irodalom

Szathmári, I., Maróti, B., Tarbay, J. G., Kiss, V.: Bronzkori arany hajkarika leletek vizsgálatáról a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből. In: Bartosiewicz L., T. Biró K., Sümegi P., Törőcsik T. (szerk.): Mikroszkóppal, feltárásokkal, mintavételezéssel, kutatásokkal az archeometria, a geoarcheológia és a régészet szolgálatában. Tanulmányok Ilon Gábor régész 60 éves születésnapi köszöntésére. Szeged, SZTE TTKI Földtani és Őslénytani Tanszék, in print.

Szathmári, I., Maróti, B., Tarbay, J. G., Kiss, V.: Archaeological and archaeometallurgical analyses of Bronze Age gold hair rings from the collection of the Hungarian National Museum and British Museum. In: R. Jung–H. Popov (eds.): Searching for Gold. International conference held in Vienna 9-10 June 2018. Vienna in print.Vissza