Bronzművesség az őskortól a középkorig – beszámoló a műhelykonferenciáról

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és az MTA BTK RI Lendület Mobilitás kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából „Bronzművesség az őskortól a középkorig. Műhelykonferencia régészeti és történeti korú bronztárgyak vizsgálatának lehetőségeiről” címmel tudományos konferenciát szervezett 2016. november 25-én.

A konferencián a különféle rézötvözetekből, főként bronzból készült tárgyak készítésének és használatának vizsgálatára koncentráltak a meghívott régész, fizikus, anyagtudós szakemberek és a kísérleti régészeti művelői. A bronz tárgyak kutatásának eddigi eredményeit ismerhettük meg az őskortól a kora újkorig nyúló korszakokban, az öntési technológia, illetve az ezt követő megmunkálás és díszítés részletes elemzése segítségével. A multidiszciplináris témájú előadások számos olyan módszertani tanulsággal szolgáltak, amelyek általánosan alkalmazhatók a különböző régészeti és történeti korszakok emlékeinek tanulmányozásában. Ezek közé tartozik például a megfelelő módszer megtalálása a felvetődő kérdésekre: az örökségvédelmi szempontoknak megfelelő roncsolás-mentes módszerekkel végzett megfigyelések alapján jól megtervezett, célzott, kis roncsolással járó vizsgálatokkal is érdemes kiegészíteni a kutatást. Fontos tanulság, hogy a különböző korszakok fém tárgyainak elemzési eredményei eltérő következtetésekre adnak lehetőséget. A bronzkor első ezer évében például megkísérelhetjük a nyersanyag forrásának meghatározását, míg a késő bronzkorban vagy a római korban a nyersanyagok keverése, és a tárgyak gyakori újrahasznosítása miatt inkább a készítési technika elemzése vezethet el egyes műhelykörzetek sikeres azonosításához. A konferencián bemutatott kutatások eredményeit a szervezők nyomtatásban is szeretnék megjelentetni.Vissza