Konferencia a társadalmi nemi szerepekről Klementben

A TEA (The European Archaeologist) legfrissebb számában beszámolót olvashatunk a szeptemberben, az ausztriai Klementben megrendezett gender-konferenciáról (Multiple femininities – multiple masculinities. The diversity of gendered identities in the Bronze and Iron Ages). A konferencián az ELTE és a Lendület Mobilitás kutatócsoport munkatársai a társadalmi nemi szerepekre utaló adatokat foglalták össze a mai Magyarország területén élt őskori népek emlékanyagában, a neolitikumtól a római korig.

Szeverényi Vajk, Kulcsár Gabriella, Pásztókai-Szeőke Judit, Siklósi Zsuzsanna, Kiss Viktória
Változó férfiasság és nőiesség Magyarországon a késő neolitikumtól a kora vaskorig – áttekintés

Annak ellenére, hogy a nemek közötti eltérő szerepvállalás/munkamegosztás minden közösség társadalmi életének egyik alappillére, a magyar régészet – több más kelet-közép-európai országhoz hasonlóan – csupán nemrég kezdett határozott lépéseket tenni a nemi szerepek régészeti kutatásának irányába. Előadásunk célja volt, hogy támogassuk és elősegítsük e tudományos megközelítés fejlődését a magyarországi őskori közösségek kutatásában. Az elmúlt néhány évtized során a nemi szerepek régészeti vizsgálata hatalmas elméleti és módszertani fejlődésen esett át. Szem előtt tartva ezeket az átalakulásokat, illetve egy-egy ilyen elemzés minden lehetséges buktatóját, több olyan esettanulmányt is bemutattunk, melyek alapját a késő neolitikumtól a kora vaskorig keltezhető temetkezések, valamint késő vaskori és kora római kori ábrázolások vizsgálata szolgáltatta.Vissza