Előadás határok nélkül – a kieli Christian-Albrechts Egyetemen

Kutatócsoportunk vezetője, Kiss Viktória 2021. február 15-én online előadást tartott a németországi kieli Christian-Albrechts Egyetem Archäologisches Kolloquium sorozatában a Lendület Mobilitás Kutatócsoport 2015–2020 között végzett munkájáról, nemzetközi együttműködéseiről és a projekt eredményeiről.

 

Csontvázas és hamvasztásos temetkezések bioarcheológiai vizsgálata

Az előadás a Kárpát-medence középső részén feltárt kora és középső bronzkori temetkezésekről, a települések kutatásáról, valamint a fémtárgyak vizsgálatának lehetőségeiről és eredményeiről számolt be. A csontvázas és hamvasztásos sírok új szempontú bioarcheológiai elemzése a nemi identitás, a társadalmi egyenlőtlenség és a gyermekek kutatása, valamint a bronzkori harcok nyomai és település-temetkezések kérdéskörében is új adatokkal szolgált. Az eredmények több tanulmányban kerültek közlésre (Dani et al. 2016; Gömöri et al. 2018; Melis 2020; Melis et al. 2020; Szeverényi–Kiss 2018; Szeverényi et al. 2020a, 2020b).

Érd-Hosszúföldek, 806. objektum, perimortem sérülés 4-5 éves gyermek koponyáján (Szeverényi et al. 2020b, Fig. 18. nyomán)

 

Nagy előrelépést jelent az eddig elkészült kb. 150 új AMS 14C minta keltezése, amelyekkel a magyarországi bronzkor modern módszerrel készült abszolút dátumainak száma megkétszereződött (P. Fischl 2013, 2015; Kiss et al. 2019). Hamvasztásos temetkezések AMS radiokarbon datálására is sor került elsőként a hazai bronzkorkutatásban. Az elemzéseket az Atomki IKER laboratóriuma munkatársaival együttműködésben végzik (Dani et al. 2019a; Kiss et al. 2019; Major et al. 2019).

A kb. 2000 hamvasztásos emberi maradványt érintő antropológiai vizsgálatok több érdekes következtetésre is módot adtak. Eszerint a holttest elégetését általában a halált követő napokban végezték el, nem került sor hosszabban elhúzódó halottkezelési folyamatokra (utóbbiakról ld. Király 2017). A hamvak többségét igyekeztek összegyűjteni; csak a bronzkor későbbi időszakában figyelhető meg szelekció (Köhler et al. in print). Az emberi maradványokon elvégzett Sr izotópos és archaikus DNS elemzések alapján a kora és középső bronzkori közösségek tagjai között számos, más területről érkezett bevándorló azonosítható. Egyes esetekben a vizsgált egyének 40%-a nem-helyben születettnek bizonyult (Giblin et al. 2019). Az eredmények arra utalnak, hogy a mobilitás több formájával is számolni lehet: közösségeket érintő egyirányú bevándorlással, ahol nőket, férfiakat és gyermekeket is találunk a nem-helyben születettek között, pl. a harang alakú edények kultúrája esetében (Price 2004; Kulcsár 2011; Olalde et al. 2018). Ugyanakkor a középső bronzkorban a nőket nagyobb arányban érintő mobilitás figyelhető meg, ami inkább exogám házasodási szokásokkal magyarázható, vagyis a közösségek férfi tagjai távolabbi vidékekről választottak maguknak feleséget. Az említett interakciókat a kereskedelmi kapcsolatok is jelzik (Kiss 2020a). A hamvasztásos temetkezések nemzetközi együttműködésben végzett vizsgálata hozzájárul a hamvasztásos rítus közép-európai terjedésének megismeréséhez (Cardarelli et al. 2020).

 

Mikrorégiós kutatások, metallurgiai elemzések

Az előadás kitért a mikrorégiós kutatásokra, ami a régebbi és frissebb település és temető ásatások feldolgozása során alkalmazott modern térinformatikai módszerek mellett újabb területek kézi GPS használatával végzett, szisztematikus terepbejárását és geofizikai felméréseket is magába foglal (Gömöri et al. 2018; Jaeger et al. 2018; Dani et al. 2019b; Szathmári et al. 2019; Melis et al. in print).

A fémvizsgálatok a tárgyak készítési technikájára, valamint a regionális ércforrások fontosságára és a kereskedelmi kapcsolatokra utalnak a kora és középső bronzkorban egyaránt (Kiss et al. 2015; Maróti et al. 2017; Melis 2019; Szentmiklósi et al. 2018; Kiss 2020a, 2020b). A hamvasztásos sírokból származó metallográfiai vizsgálatok segítségével az is megállapíthatóvá vált, hogy egyes ékszereket másodlagos égés érte, így ezek a halottal együtt felkerültek a máglyára. Esetenként azonban olyan tárgyak is voltak az elhamvasztott maradványok mellett, amelyeket nem érte tűz, ami az összetett temetkezési szokásokra hívja fel a figyelmet (Kovács et al. 2019).

Réz és bronz sírmellékletek Bonyhád-Biogázüzem lelőhely csontvázas és hamvasztásos sírjaiból (Kovács et al. 2019, 2. ábra nyomán)

Az őskorkutatásban kiemelkedő egyetem meghívásának köszönhetően az online előadást több országból nyomon követték, így a járványhelyzet ellenére jó lehetőség volt eredményeink megismertetésére nemcsak az egyetemi hallgatókkal, de az európai régészet kutatóival is.

 

Irodalom:

Cardarelli, A., Cavazzuti, C., Fritzl, M., Gavranovic, M., Hajdu, T., Kiss, V., Köhler, K., Kulcsár, G., Melis, E., Rebay-Salisbury, K., Szabó, G., Szeverényi, V.: The connections between the plains of the Po and the Danube during the Bronze Age seen through the spread of the urnfield model. In: Rivista di Scienze Preistoriche 70 (2020) – Numero speciale, Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi, 225–238.

Dani, J., P. Fischl, K., Kulcsár,G., Szeverényi, V., Kiss, V.: Visible and invisible inequality in Early and Middle Bronze Age Hungary. In: Meller, H.–Hahn, H.-P.–Jung, R.–Risch, R. (Hrsg.): Arm und Reich–Zur Ressourcenverteilung in prähistorischen Gesellschaften / Rich and Poor–Competing for resources in prehistoric societies). 8. Mitteldeutscher Archäologentag vom 22. bis 24. Oktober 2015 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 14. Halle (Saale) 2016, 219–242.

Dani, J., Köhler, K., Kulcsár, G., Major, I., Melis, E., Patay, R., Szabó, G., Hajdu, T., Futó, I., Huszánk, R., Kiss, V.: Case studies on the radiocarbon dating of Bronze Age cremation burials in Hungary. In: Palincas, N., Ponta, C. (eds): Bridging Science and Heritage in the Balkans: Studies in archaeometry, cultural heritage restoration and conservation. Proceedings of the Fifth Balkan Symposium of Archaeometry 2016, Sinaia, Romania. Oxford, Archaeopress 2019, 29–37.

Dani, J., P. Fischl, K., Kulcsár, G., Szeverényi, V., Kiss, V.: Dividing space, dividing society: fortified settlements in the Carpathian Basin (c. 2300–1500 BC). In: Meller, H., Friedrich, S., Küßner, M, Stäuble, H., Risch, R. (Hrsg.): Siedlungsarchäologie des Endneolithikums und der frühen Bronzezezeit – Late Neolithic and Early Bronze Age Settlement Archaeology. 11. Mitteldeutscher Archäologentag vom 18. bis 20. Oktober 2018 in Halle (Saale) – 11th Archaeological Conference of Central Germany October 18–20, 2018 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 20. Halle (Saale) 2019, 851–868.

P. Fischl, K., Kiss, V., Kulcsár, G., Szeverényi, V.: Transformations in the Carpathian Basin around 1600 BC. In: Meller,H., Bertemes, F., Bork, H-R., Risch, R. (eds.): 1600 – Kultureller Umbruch im Schatten des Thera-Ausbruchs? 4. Mitteldeutscher Archäologentag vom 14 bis 16 Oktober 2011 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 9. Halle: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte. Halle (Saale) 2013, 355–371.

P. Fischl, K.–Kiss, V.–Kulcsár, G.–Szeverényi, V.: Old and new narratives for the Carpathian Basin around 2200 BC. In: Meller H, Arz WH, Jung R, Risch R (eds): 2200 BC – A climatic breakdown as a cause for the collapse of the old world? 7th Archaeological Conference of Central Germany. October 23–26, 2014 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 12. Halle (Saale) 2015, 503–524.

Giblin, J., Ayala, D. Czene, A., Csányi, M. Dani, J., Endrődi, A., Fábián, Sz., Hajdu, T , Köhler, K. Kulcsár, G., Melis, E., Patay, R. Szabó, G., Szécsényi-Nagy, A., Szeverényi, V., Kiss, V.: Bronze Age Burials from the Carpathian Basin: New Isotope Results (poster). SAA 84th Annual Meeting, Albuquerque, New Mexico, U.S., 2019. April 10–14. Program book. Albuquerque 2019, 100.

Gömöri, J., Melis, E., Kiss, V. 2018: A cemetery of the Gáta–Wieselburg Culture at Nagycenk (Western Hungary). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 69 (2018) 5–82.

Jaeger, M., Kulcsár, G., Taylor, N., Staniuk, R. (eds): Kakucs-Turján. A Middle Bronze Age multi-layered fortified settlement in Central Hungary. Bonn 2018.

Király Á.: A terminológia halálától a halál terminológiájáig. Megjegyzések a temetkezés fogalmához és a temetkezési ciklus állomásainak nevezéktanához. Tisicum 25 (2017) 83–92.

Kiss, V.: The Bronze Age burial from Balatonakali revisited. In: Maran, J., Sorin-Christian, A., Bajenaru, R., Hansen, S. (eds.): Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze Age and Early Iron Age. Conference to the Memory of Alexandru Vulpe. 10th-13th November 2017, Tulcea, Romania. Tulcea 2020, 553–568.

Kiss, V.: Transformations of Metal Supply during the Bronze Age in the Carpathian Basin. Hungarian Historical Review 9 (2020) 315–330.

Kiss, V., Csányi, M., Dani, J., P. Fischl, K., Kulcsár, G., Szathmari, I.: Chronology of the Early and Middle Bronze Age in Hungary: New results. In: Pavúk, P. (ed.): Reinecke´s Heritage. Terminology, Chronology and Identity in Central Europe Between 2300 and 1600 BC. Proceedings of the Humboldt Kolleg 12-15. June 2017, Křtiny, Czech Republik. Studia Hercynia 23 (2019) 173–197.

Kiss, K. P. Fischl, E. Horváth, Gy. Káli, Zs. Kasztovszky, Z. Kis, B. Maróti and G. Szabó Non-destructive analyses of bronze artefacts from Bronze Age Hungary using neutron-based methods. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 30 (2015) 685–693.

Kovács R. L., Gyöngyösi Sz., Barkóczy P., Juhász L., Szabó G., Kiss V.: Technológiai megfigyelések kora és középső bronzkori fém tárgyakról (Technological observations of Early and Middle Bronze Age metal objects). In: Vicze, M., Kovács, G, (szerk.): MOMOSZ X, Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete, Őskori technikák, őskori technológiák. Százhalombatta 2019, 187–197.

Köhler K, Hajdu T, Czene A, P. Fischl K, Guba Sz, Király Á, Kővári I, Nagy N N, Patay R, Somogyvári Á, Szabó G, Vicze M, Kiss V, Kulcsár G: Understanding cremation burial practices in Bronze Age Hungary. In: „Cremation Burials in Europe between the 2nd mill. B.C. and the 4th c. A.D – Archaeology and Anthropology” Proceeding of the Conferemce held between 12th-15th October 2017, Münich. Ed. by Carola Meztner-Nebelsick. Münchner Archäologische Forschungen, in print.

Kulcsár, G.: Untangling the Early Bronze Age in the Middle Danube Valley. In: Kovács, Gy.–Kulcsár, G. (eds): Ten Thousand Years along the Middle Danube. Life and Early Communities from Prehistory to History. Varia Archaeologica Hungarica 26, Budapest: Archaeolingua 2011, 179–210.

Major, I., Dani, J., Kiss, V., Melis, E., Patay, R., Szabó, G., Hubay, K., Futó, I., Huszánk, R., Molnár, M.: Adoption and evaluation of a sample pre-treatment protocol for radiocarbon dating of cremated bones at HEKAL. Radiocarbon 61 (2019) 159–171.

Maróti, B., Harsányi, I., Kasztovszky, Zs. Non-destructive analysis of Bronze objects from Füzesabony-Öregdomb (Appendix). Communicationes Archaeologicae Hungariae 2017, 81–84.

Melis E.: „Fémműves sírok” a Kárpát-medence kora és középső bronzkorában In: Vicze, M., Kovács, G, (szerk.): MOMOSZ X, Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete, Őskori technikák, őskori technológiák.. Százhalombatta 2019, 231–254.

Melis, E.: Indicators for social structure in the Gáta-Wieselburg cemetery of Hegyeshalom, Hungary. In: A. Kozubová – E. Makarová – M. Neumann (ed.): Scientia antiquitatis est tamquam alter idem. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Slovenska Archeológia Supplementum 1, Nitra 2020, 385–398.

Melis, E., Hajdu, T., Köhler, K., Kiss, V.: Chapter 7 – Children in the territory of Western Hungary during the Early and Middle Bronze Age: the recognition of developmental stages in the past. In: Rebay-Salisbury, K. –Pany-Kucera, D. (eds.): Ages and abilities: the stages of childhood and their social recognition in prehistoric Europe and beyond. SCCiP Monograph Series. Oxbow Books, Oxford 2020, 84–106.

Melis, E., Kiss, V., Kulcsár, G., Serlegi, G., Vágvölgyi, B.: Mikroregionális kutatások az Arany-patak es a Fertő‑tó vidékén. In: Szilas, G.–Tóth, F. M. (eds.): MΩMOΣ XI. Őskoros Kutatók Összejövetelének konferenciakötete. Ember és környezet. Budapest, BTM Aquincumi Múzeum, 2019. április 10-12. Budapest in print.

Olalde, I., Brace, S., Allentoft, M. E., Armit, I., Kristiansen, K., Booth, T., Rohland, N., Mallick, S., Szécsényi-Nagy, A., Mittnik, A., Altena, E., Lipson, M., Lazaridis, I., H arpens, T.K., Patterson, N. J., Broomandkhoshbacht, N., Diekmann, Y.,Faltyskova, Z., Fernandes, D. M., Ferry, M., Harney, E., de Knijff, P., Michel, M.,Oppenheimer, J., Stewardson, K., Barclay, A., Alt, K. W., Liesau, C., Ríos, P.,Blasco, C., Vega Miguel, J., Garcia, R-M., Fernández, A. A., Bánffy, E., Bernabò-Brea, M., Billoin, D., Bonsall, C., Bonsall, L., Allen, T., Büster, L., Carver, S.,Castells Navarro, L., Craig, O. E., Cook, G. T., Cunliffe, B., Denaire, A., Dinwiddy, K. E., Dodwell, N., Ernée, M., Evans, C., Kuchařík, M., Farré, J. F., Fowler, C.,Gazenbeek, M., Pena, R. G., Haber-Uriarte, M., Haduch, E., Hey, G., Jowett, N.,Knowles, T., Massy, K., Pfrengle, S., Lefranc, P., Lemercier, O., Lefebvre, A.,Martinez, C. H., Galera Olmo, V., Ramirez, A. Z., Maurandi, J. L., Majó, T.,McKinley, J. I., McSweeney, K., Mende, B. G., Modi, A., Kulcsár, G., Kiss, V., Czene, A., Patay, R., Endrődi, A., Köhler, K., Hajdu, T., Szeniczey,T., Dani, J., Bernert, Zs., Hoole, M., Keating, O.C.H., Veleminsky, P., Dobeš, M., Candilio, F., Brown, F., Fernandez, A.F., Krause, J., Herrero-Corral, A-M., Tusa, S., Carnieri E., Lentini, L., Valent, A., Zanini, A., Waddington, C., Delibes76, G., Guerra-Doce, E., Neil, B., Zanini, A., Waddington, C., Brittain, M., Luke, M., Mortimer, R., Desideri, J., Besse, M., Brucken, G., Furmanek, M., Hałuszko, A., Mackiewicz, M., Rapin, A., Leach, L.n, Soriano, I., Lillios, K. t., Cardoso, J. L., Parker Pearson, M., Włodarczak, P.,Price, T. D., Prieto, P., Rey, P.-J., Risch, R., Rojo Guerra, M. A., Schmitt, A.,Serralongue, J., Silva, A. M., Smrčka, V., Vergnaud, L., Zilhão, J., Caramelli, D.,Higham, T., Thomas, M.G., Kennett, D.J., Fokkens, H., Heyd, V., Sheridan, A.,Sjögren, K.-G., Stockhammer, P. W., Krause, J., Pinhasi, R., Haak, W., Barnes, I.,Lalueza-Fox, C., Reich, D.: The Beaker Phenomenon and the Genomic Transformation of Northwest Europe. Nature; doi: 10.1038/nature25738

Price, T.D., Knipper, C., Grupe, G., Smrcka, V.: Strontium Isotopes and Prehistoric Human Migration, The Bell Beaker Period in Central Europe. European Journal of Archaeology 7 (2004) 9–40.

Szathmári, I., Guba, Sz., Kulcsár, G., Serlegi, G., Vágvölgyi, B., Kiss, V.: Füzesabony-Öregdomb Bronze Age Tell Settlement – New Insights on the Settlement Structure. In: P. Fischl, K., Kienlin, T. (eds.): Beyond Divides – The Otomani-Füzesabony Phenomenon. Current Approaches to Settlement and Burial in the North-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas. UPA 345. Bonn 2019, 351–368.

Szentmiklósi, L., Maróti, B., Kis, Z., Kasztovszky, Zs: Integration of neutron-based elemental analysis and imaging methods and applications to cultural heritage research. Journal of Archaeological Science Reports 20 (2018) 476–482.

Szeverényi, V., Kiss, V.: Material evidence forwarfare in Early and Middle Bronze Age Hungary. In: Fernández-Götz, M., Roymans, N. (eds.): Conflict Archaeology: Materialities of Collective Violence in Late Prehistoric and Early Historic Europe. Themes in contemporary archaeology–EAA Monographs Series. Oxford 2018, 37–49.

Szeverényi, V., Pásztókai-Szeőke, J., Siklósi, Zs., Kiss, V.: Changing femininities and masculinities between the Neolithic and Early Roman Period in Hungary: A review. In: Bistáková, A., Březinová, G., Ramsl, P. C. (eds.): Multiple identities in prehistory, early history and presence. Archaeologica Slovaca Monographiae 24. Nitra 2020, 31–47.

Szeverényi, V., Hajdu, T., Marcsik, A., Kiss, V.: Sacrifice, warfare, or burial? Middle Bronze Age „mass graves” from Érd and Makó, Hungary. In: Meller, H., Risch, R., Alt, K.W., Bertemes, F., Micó, R. (eds): Rituelle Gewalt – Rituale der Gewalt. 12. Mitteldeutscher Archäologentag vom 10. bis 12. Oktober 2019 in Halle (Saale) / Ritual Violence – Rituals of Violence. 12th Archaeological Conference of Central Germany, October 10–12, 2019 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 22. Halle (Saale) 2020, 345–361.Vissza