Humboldt konferencia Budapesten

A Magyarországi Humboldt-Egyesület az Alexander von Humboldt Alapítvány támogatásával Natur, Mensch, Technologie   ̶  Nature, Humans, Technology címmel konferenciát szervezett 2022. szeptember 15-17. között Budapesten. A konferencia központi témája a multidiszciplináris együttműködés, együtt gondolkodás, mely ember és természet kapcsolatának filozófiai, történelmi, társadalmi és természettudományos szempontú megközelítését együttesen kezeli.

Ebben a fő témakörben a P. Fischl Klára által Krisen, Innovationen, Antworten címmel szervezett régészeti szekció a régészeti korok emberének és környezetének egymásra gyakorolt hatását az anyagi kultúra változásain keresztül próbálja értelmezni. Az ülésen olyan, a régészeti-történeti kérdéseket felvető, azokat sokszor modern, összetett módszertannal vizsgáló kutatásokat bemutató előadások hangzottak el, melyekben ember, természet és technológia kapcsolata a válságok, innovációk és válaszadási lehetőségek szempontjából került bemutatásra.

A BTK Régészeti Intézet kilenc, az Archeogenomikai Intézet egy előadással szerepelt a konferencia programjában. Kutatócsoportunk vezetője, Kiss Viktória a Balatonkeresztúron feltárt kora bronzkori temetkezések bioarcheológiai elemzési eredményeit, és az első olyan arcrekonstrukció készítésének folyamatát mutatta be, amely egy a bronzkorban Magyarországon élt nő maradványai alapján készült.

P. Fischl Klára – Kiss ViktóriaVissza