Innováció a bronzkori régészetben, avagy múlt nélkül nincs jövő 1.

Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.

Babits Mihály

 

Korunk régészeti kutatása, így a Lendület Mobilitás kutatócsoport munkája is több szálon kapcsolódik a jövő kihívásaihoz, és az innovációhoz. A konkrét innovációk között sorolhatjuk fel számos új módszer integrálását a bronzkori régészeti kutatásban. Az MTA ATOMKI munkatársai kutatócsoportunkkal együttműködésben a debreceni HEKAL radiokarbon laborban a régészeti csontminták kollagén állományának szénizotópos (14C) keltezése mellett immár az égett csontok esetben alkalmazható bioapatit datálásának módszerét is alkalmazzák. Az eljárás tesztelése során néhány esettanulmányban olyan mintavételeket végeztünk, ahol egy sírból többféle anyagú (az emberi hamvak mellett égetetlen állatcsont, faszén vagy növényi mag), jól keltezhető referencia minta is rendelkezésre állt. Így a más anyagú minták alapján már ismert abszolút dátumokkal össze tudtuk hasonlítani az égett csontok naptári korát. A bioapatit keltezés sikeres adaptálásának köszönhetően a Kárpát-medence bronzkorában rendkívül elterjedt hamvasztásos temetkezések esetében is mód nyílik az emberi maradványok kormeghatározására. Eredményeinket a Radiocarbon folyóiratban, és az 5. Balkáni Archeometriai Konferencia készülő kötetében pulbikáltuk (Major et al. 2018; Dani et al. in press).

A bioapatit keltezését Európában csak kevés radiokarbon laboratórium végzi, így a módszer adaptálása az MTA ATOMKI debreceni radiokarbon laboratóriuma versenyképességét is növeli. További adatokat ld. korábbi írásunkban.

Kép: The Fifth Balkan Symposium of Archaeometry 2016

Irodalom

 

Dani, J., Kulcsár G., Major, I., Melis, E., Patay, R., Szabó, G., Váczi, G., Kiss, V.: Case studies for the dating of Bronze Age cremation burials from Hungary. In: Proceedings of the Fifth Balkan Symposium of Archaeometry 2016. Sinaia in prep.

I. Major, J. Dani, V. Kiss, E. Melis, R. Patay, G. Szabó, K. Hubay, I. Futó, R. Huszánk, M. Molnár: Adoption and evaluation of a sample pre-treatment protocol for radiocarbon dating of cremated bones at HEKAL. Radiocarbon 61, 2018, 159–171.Vissza