Kutatócsoportunk Belfastban: Beszámoló az Európai Régészek Szövetsége (EAA) 29. éves találkozójáról

2023. augusztus 30 – szeptember 2-a között rendezték Észak-Írországban a European Association of Archaeologists (EAA) 29. éves konferenciáját. Az esemény Belfast szívében, a Queen’s University Belfast impozáns épületeiben került lebonyolításra.

A konferenciának otthont adó Queen’s University Belfast impozáns épülete

A minden évben több ezer régészt megmozgató konferencia nemcsak hosszú múltra tekint vissza, hanem presztízsében is kiemelkedő eseménynek számít, mely minden évben más és más városban kerül megrendezésre. (A tavalyi évben éppen Budapest volt a szervező és fogadó város.) A konferencia fontosságát jelzi, hogy a világ minden tájáról érkeznek kutatók, mely kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy számos izgalmas, a régészet aktuális problémafelvetései és módszerei mentén szerveződő szekció mellett a jelen régészeti diskurzus meghatározó személyeivel élőben is találkozhassunk. 

A konferencia megnyitóját követő három napos program során összesen több mint 200 szekció megrendezésére került sor. A Lendület Mobilitás Kutatócsoport több tagja is, Kiss Viktória online prezentációval, Fülöp Kristóf és Szabó Nóra személyes részvétellel szerepelt az előadók sorában. 

Szabó Nóra és Fülöp Kristóf a konferencia regisztrációjának helyszínén a Queen’s University Belfast egyik épülete előtt 

Fülöp Kristóf a 237. számú szekcióban vett részt (Pottery beyond typology. Prehistoric vessel biographies in the domestic sphere) az első napon Domestic pottery in a funerary context. Understanding a specific life cycle of vessels című előadásával. A prezentáció a készülő doktori disszertációjának egy módszertani fejezetét és előzetes eredményeit foglalta össze, mely széleskörű érdeklődésre tartott számot. Az egész napot felölelő, több mint 20 előadás a kerámiaedények élettörténetét, változatos életciklusait járta körbe, és igyekezett a hagyományos régészeti formai és díszítésbeli szempontokon túllépni, azokat kiegészíteni. 

Háztartási kerámiák temetkezési kontextusban, Fülöp Kristóf előadásának nyitódiája 

Kiss Viktória és Szabó Nóra a 324. szekcióban (Interconnections between Metal and Non-Metal Assemblages and Metal and Non-Metal Objects in Hoards) vettek részt. A szekció a Kárpát-medencében is gazdagon megjelenő deponált kincsegyütteseket közelítette meg a tradicionális hozzáállástól eltérően. A sokszor főként a fémtárgyakból álló deponált együttesekre koncentráló narratívák helyett a más anyagtípusokból összeállított depók irányából is vizsgálta a problémakört. Kiss Viktória (társelőadói: Csányi Marietta és Tárnoki Judit – Damjanich János Múzeum, Mateusz Jaeger  – Adam Mickiewicz University, Institute of European Culture) a Hatvan-kultúra egyik emblematikus kincsegyüttesének, a Jászdózsa-Kápolnahalom tell-településéről ismert depónak a széles perspektívában elhelyezett értelmezési lehetőségeit vázolta fel a Message in a bottle – metal and non-metal artefacts from the Middle Bronze Age hoard of Jászdózsa (Eastern Hungary) című előadásában.  

A jászdózsai kincs nem-fém leletei Kiss Viktória előadásából (tárgyfotók: Makrai Péter, Damjanich János Múzeum)

Szabó Nóra (társelőadó: Szilas Gábor – BTM Aquincumi Múzeum) ugyanebben a szekcióban a korábbi kutatásai egyik mellékszálaként indított, új típusú középső bronzkori edénydepókra és pácolóedényekre fókuszáló, részben az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében megvalósított projektjét mutatta be Specially placed ceramic assemblages from the late Middle Bronze Age in the Carpathian Basin címmel. 

A kerámia depók összetételének alakulása a bronzkor folyamán, Szabó Nóra előadásából

A széleskörű tematikát felsorakoztató konferencián számos érdekes, a hazai bronzkori kutatáshoz és általános problémakörökhöz szorosan kapcsolódó szekción tudtunk részt venni. A kávé- és ebédszünetek, illetve a kötetlenebb formát öltő megnyitó és éves ünnepség (az Annual Party megrendezésére Belfast egyik legrégebbi vendéglátóhelyén került sor) pedig remek alkalmat jelentett a formális kereteken túlmutató véleménycserére, a különféle ötletek és meglátások megosztására, valamint újabb közös kooperációk és projektötletek megszületésére. 

Szerencsére sikerült időt szakítani Belfast izgalmas és sokszínű városának felfedezésére is. Az egyetem szomszédságában található botanikus kert, és az ottani, gazdag régészeti leletanyagot bemutató Ulster Museum már csak a „szakmai ártalom” miatt is kötelező program. A 2016-ban Európa legfőbb látványosságának választott, a Belfast városát az 1800-as évek végétől az iparosodás, egyéni élettörténetek és városfejlődés mentén bemutató, majd a hajógyártás érdekességeit és a tragédiát több oldalról körvonalazó Titanic Múzeum pedig a legváratlanabb pozitív élmény volt az utazásunk során. A Lagan folyó mentén fekvő település nem csak a dokkok és iparnegyed, de a belvárosi építészet, és a házakon megalkotott street art alkotások miatt is lenyűgöző. Ugyan csak egy gyors ebédre, de a Szent György piacot is meglátogattuk, amely Belfast egyik legrégebbi nevezetessége. Itt a helyi halleves kimondottan ajánlott! 

Belfast egyik legkorábbi nevezetessége, a Szent György piac, ahol a régiségkereskedők és helyi fémművesek portékái mellett a tengeri ételeket is megkóstolhatjuk 

Hazautunk Dublinon keresztül vezetett, ahol a Szent Patrik Székesegyházat és az Ír Nemzeti Múzeum régészeti kiállítását tudtuk megtekinteni. Utóbbi kiállítás bronzkoros szemmel igen tanulságosnak mondható, hiszen óriási mennyiségű és gazdagságú kincsegyüttes került kiállításra a korszakból, mely a Kárpát-medencében is megjelenő rítusokkal párhuzamosítható. 

A dublini Szent Patrik-székesegyház, amely az írországi anglikán egyház egyik főtemploma

A konferencia szakmai szempontból igen eredményesen záródott, de nem lehet szó nélkül elmenni a programnak otthont adó környezet és a helyi emberek vendégszeretete és kedvessége mellett.

Fülöp Kristóf  –  Szabó NóraVissza