Melis Eszter PhD védése az ELTE Bölcsészettudományi Karán

Kutatócsoportunk munkatársa, Melis Eszter summa cum laude eredménnyel védte meg Az Északnyugat-Dunántúl a kora bronzkor végétől a koszideri periódusig című doktori értekezését (témavezető: V. Szabó Gábor). Az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Régészet Doktori Program keretében szervezett nyilvános vitára 2023. december 4-én került sor. A dolgozat a nagycenki, hegyeshalmi, enesei, győr-ménfőcsanaki és mosonszentmiklósi lelőhelyek alapján vizsgálta a kora bronzkor végi, középső bronzkori folyamatokat az Északnyugat-Dunántúlon. A régészeti leletanyagok és kontextusok komplex feldolgozása, valamint statisztikai módszerek az anyagi kultúra és temetkezési szokások változatosságát tárták fel. A tipokronológiai elemzés és a radiokarbon adatok az időrend pontosítását és a kapcsolatrendszerek árnyalását tették lehetővé a Kr. e. 2200-1500 közti időszakban a vizsgált régióban. A továbbiakban az északnyugat-magyarországi területen belül, a Fertő-tó térségében folytatja a kutatást a 2023. december 1-től induló MTA-BTK Lendület Bázis kutatócsoport a Soproni Múzeummal együttműködésben. 

Melis Eszter doktori védése (Fotó: Kulcsár Gabriella)

Kiss Viktória – Melis EszterVissza