“Mixtura Texturalis II. – Ember és textil a Kárpát-medencében” – Konferencia-beszámoló

2018. október 30-31-én az MTA BTK RI Lendület Mobilitás Kutatócsoport és az MTA BTK TTI Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport közös szervezésében valósult meg a Mixtura texturalis II. Ember és textil a Kárpát-medencében című konferencia. A textilművesség kutatásának helyzetét összefoglaló – a 2017. áprilisi, hasonló témájú tanácskozást (Mixtura texturalis I.) követően – második alkalommal megrendezett, konferencia a régészeti és történeti korok textiljeit állította középpontba. A szervezők, Kiss Viktória, Pásztókai-Szeőke Judit és Weisz Boglárka szándéka a korabeli emberi társadalmak textiljeinek készítésével, felhasználásával-fogyasztásával kapcsolatos nagyobb interpretációk bemutatásán túl egy olyan interdiszciplináris műhely létrehozása volt, melyben a különböző tudományterületek képviselői (pl. bölcsészek, természettudósok, restaurátorok) közt aktív párbeszéd és együttműködés alakulhat ki. A kétnapos konferencia valóban jó fóruma volt a különböző szakterületeket képviselő kutatók, restaurátorok és hagyományőrzők találkozásának.

A konferencia első napján elhangzott tíz előadásban a római kori textilek színével, kora középkori (avar, valamint honfoglalás kori), és kora újkori textil maradványokkal, fémfonalas csipkékkel, kártyaszövéses övekkel és ólom textilplombákkal ismerkedhettünk meg. Bemutatásra kerültek továbbá a késő középkori textilkészítő mesterek céhszabályzatai, és a korszak textilfehérítéssel kapcsolatos írott forrásanyaga. A második napon hét előadás kapott helyet, amelyek ismét a régészeti ásatásokon előkerült bronzkori, római kori, valamint kora és késő középkori textilművességhez köthető emlékek kutatásáról számoltak be. Emellett a textilkészítés kora újkori megítéléséről, és a textilek tisztításának kérdéseiről is hallhattunk. Izgalmas előadás tárgyalta a Hagyomány és múltidéző adatbázisát, amely az I. századtól a XIX. századig az anyagi kultúra elemeinek összefoglalását célozza, tudományos szakcikkek és hiteles rekonstrukciók minél teljesebb gyűjtése révén. A tanácskozás során Landgraf Katalin segítségével megismerkedhettünk a kártyaszövés technikai fogásaival is. A szervezők szándéka szerint a találkozók a továbbiakban lehetőség szerint rendszeresen, kétévente kerülnek megrendezésre, elősegítve a textilművesség emlékeinek minél részletesebb kutatását és megismerését. A tanácskozásokra a közép- és délkelet-európai térség textilművességének kutatói is meghívást kapnak majd.

Az előadások kivonatai megtekinthetők itt.Vissza