Táguló horizontok – Kutatócsoportunk előadásai az Európai Régészek Szövetsége 27. éves konferenciáján

2021. szeptember 6-11. között a tavalyi évhez hasonlóan online térben zajlott az Európai Régészek Szövetségének (European Association of Archaeologists, EAA) 27. éves konferenciája. A virtuális találkozó a németországi Christian-Albrechts Egyetem szervezésében valósult meg. A Kielben található régészeti központ munkatársaival kutatócsoportunk tagjai is jó szakmai kapcsolatot ápolnak, a Kakucs Archaeological Expedition (KEX)  projektben való többéves együttműködésnek köszönhetően.

A hatnapos online tanácskozás a környezet, fenntarthatóság és klímaváltozás témáit helyezte fókuszba. Hét főtémához kapcsolódóan, 236 szekcióban, mintegy 2500 előadás és poszter került bemutatásra a programban. Intézetünk számos kutatójához hasonlóan a Lendület Mobilitás projekt tagjai is aktív részt vállaltak szekció szervezéssel és előadásokkal

 

A 482. Moulding the World. Craftsmen and Craftsmanship between the Baltic and the Carpathians in the Light of Archaeometallurgical Research (2600–500 BC) című szekcióban (szervezők: Stróżyk, Mateusz, Archaeological Museum in Poznań; Kiss, Viktória, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet; Nørgaard, Heide, Moesgaard Museum; Garbacz-Klempka, Aldona, AGH University of Science and Technology; Czebreszuk, Janusz, Adam Mickiewicz University in Poznań) a bronzkori fémművesség kutatásának új eredményei kerültek bemutatásra. Kiss Viktória kutatócsoportunk archaeometallurgiai vizsgálatait, elsősorban a bronzművességhez használt rézérc származási helyére utaló ólom-izotópos elemzéseit összegezte.

 

E szekcióban Melis Eszter a Kárpát-medencei fémműves sírok összegyűjtése kapcsán a kézműves specializáció lehetőségeit és a bronzöntéssel foglalkozók társadalmi helyzetét járta körül a Kr. e. 2500–1500 közötti időszakban.

 

A 368. A Dark Golden Age. New Approaches in the Research of the Circumalpine Middle Bronze Age  című szekcióban (szervezők: Schwarzberg, Heiner, Bavarian State Archaeological Collection Munich; Massy, Ken, Ludwig Maximilian University of Munich; Chvojka, Ondřej, South Bohemian University of Česke Budějovice) Kiss Viktória és Kulcsár Gabriella előadása a Kárpát-medencében Kr. e. 1600–1450 között lezajló változások, az ún. koszideri periódus kérdéseit elemezte az újabb leletek és radiokarbon adatok fényében.

 

Az 546. Idiosyncratic Burials: Interpreting the Politics of Death and Dead Bodies című szekcióban (szervezők: Szeverényi, Vajk, Déri Múzeum, Debrecen; Polányi, Tamás, Independent scholar) kutatócsoportunk számos tagjának részvételével a közelmúltban feltárt tiszafüredi, középső bronzkori tömegsír kutatásának első eredményeit mutattuk be. 

 

Ugyanebben a szekcióban Szeverényi Vajk a középső bronzkori település-temetkezésekről tartott összefoglalást, e rendhagyó temetkezéseket a Közép-Európa nyugatabbi részéről ismert hasonlóakkal is összevetve.

 

A 381. Children of the Bronze Age: Connecting Europe from the Time of Bell Beakers to the Urnfield Period című szekcióban (szervezők: Herrero-Corral, Ana, Universidad Complutense de Madrid, Spain;  Guba, Szilvia, Kubinyi Ferenc Múzeum) Melis Eszter a bronzkori társadalmi különbségek intézményesülésének lehetőségeit mutatta be, a Kr. e. 2200–1500 között eltemetett gyermekek sírjainak vizsgálatán keresztül.

 

A konferencián több mint 170 bronzkorral foglalkozó prezentáció hangzott el és 10 szekció középpontjában e korszak állt. Ezen kívül új módszerekkel és eredményekkel ismerkedhettünk meg az európai régészet más korszakaiból is. A 2020-as világjárvány kitörése óta egyre inkább alkalmazkodtunk az online meetingekhez, tanácskozásokhoz, így élénk eszmecsere folyt a szekciók chat felületein és az előadásokat követő vita-blokkokban. Ugyanakkor már nagyon várjuk, hogy a 2022-es EAA konferencián személyesen találkozhassunk Budapesten!

Melis Eszter

Előadásaink és posztereink:

Kiss, Viktória, Czene, András, Dani, János, Kulcsár, Gabriella, Szabó, Géza, Kasztovszky, Zsolt, Káli, György, Kiss, Zoltán, Maróti, Boglárka, Pernicka, Ernst: Dynamics of raw material supply in the central area of the Carpathian Basin during the Early and Middle Bronze Age

Kiss, Viktória, Mester, Edit, Dani, János, Gál, Erika, Hajdu, Tamás, Kovács, Gabriella, Kulcsár, Gabriella, Szeniczey, Tamás, Szeverényi, Vajk, Gémes, Anett: A “mass grave” from the Middle Bronze Age settlement of Tiszafüred, Eastern Hungary: The preliminary results of multidisciplinary analyses

Kulcsár, Gabriella, Kiss, Viktória: Moments beyond darkness – On the border of Golden Ages along the Danube In the Mid-2nd Millennium BC

Melis, Eszter: Social role of children during the Early and Middle Bronze Age in Western Hungary

Melis, Eszter: New data on the metallurgists’ burials in the Early and Middle Bronze Age of the Carpathian Basin

Szeverényi, Vajk: Between pattern and idiosyncracy: human remains from settlements in the Bronze Age Carpathian BasinVissza