Bronzművesség műhelykonferencia – program

Bronzművesség az őskortól a középkorig
Műhelykonferencia régészeti és történeti korú bronztárgyak vizsgálatának lehetőségeiről

 

az MTA BTK Régészeti Intézet és az MTA BTK RI Lendület Mobilitás kutatócsoport tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan
A konferencia időpontja: 2016. november 25. (péntek) 9.30 óra
A konferencia helyszíne: MTA BTK Jakobinus terem (1014 Budapest, Országház u. 30.)

 

9.30–9.40:   Köszöntő

Benkő Elek, MTA BTK Régészeti Intézet igazgatója, akadémikus

9.40–10.00:  Lehetőségek és korlátok a bronztárgyak modern műszeres vizsgálatában

Szabó Géza, PhD, WMM
Barkóczy Péter, PhD, ME AI
Gyöngyösi Szilvia, PhD, DE SzFT
Kasztovszky Zsolt, PhD, MTA EK NAL
Káli György, MSc, MTA Wigner FK NSO
Kis Zoltán, PhD, MTA EK NARL
Maróti Boglárka, MSc, MTA EK NAL
Kiss Viktória, PhD, MTA BTK RI

10.00–10.20: A hajdúsámsoni bronzkincs (különös tekintettel a kardra) újabb archeometriai vizsgálatai

Dani János, PhD, DM
Kertész Zsófia, PhD, MTA ATOMKI
Szikszai Zita, PhD, MTA ATOMKI
Török Zsófia, MSc, MTA ATOMKI
Ernst Pernicka, PhD, Heidelbergi Egyetem

10.20–10.40: Késő bronzkori fegyverzet komplex archeometriai elemzése

Maróti Boglárka, MSc, MTA EK NAL
Kis Zoltán, PhD, MTA EK NAL
Tarbay Gábor, MA, ELTE BTK RI/MNM

10.40–11.00: Kérdések

11.00–11.20: Kávészünet

11.20–11.40: Magas ólomtartalmú bronztárgyak az őskorban

Czajlik Zoltán, CSc, ELTE BTK RI
Molnár Ferenc, PhD, Finn Geológiai Szolgálat

11.40–12.00: Készítéstechnikai megfigyelések a brigetiói római kori leletek kapcsán

Sey Nikoletta, PhD, ELTE BTK RI

12.00–12.20: Készítéstechnikai és anyagvizsgálatok római kori bronztárgyakon

Bartus Dávid, PhD, ELTE BTK RI

12.20–12.40: Az ócsai hun kori üsttöredék archeometriai vizsgálata hordozható XRF készülékkel, valamint energia diszperzív detektorral felszerelt pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM- EDX)

Barkóczy Péter, PhD, ME AI
Masek Zsófia, MA, MTA BTK RI
May Zoltán, PhD, MTA TTK AKI

12.40–13.00: Kérdések

13.00–13.50: Ebédszünet

13.50–14.10: Egy késő római fogazott varratú rézüst Pannóniából – Az archeometriai vizsgálatok előzetes eredményei

Mozgai Viktória, MSc, MTA CSFK FGI
Bajnóczi Bernadett, PhD, MTA CSFK FGI
Fórizs István, PhD, MTA CSFK FGI
Szabó Máté, MSc, MTA CSFK FGI
Dági Marianna, PhD, SzM
Mráv Zsolt, MA, MNM
Nagy Mihály, PhD, EMMI
Tóth Mária, MSc, MTA CSFK FGI

14.10–14.30: Bronz préselőminták az avar korból

Rácz Zsófia, PhD, ELTE BTK RI

14.30–14.50: Fémművesség, kultúra és kommunikáció a kora középkorban

Szenthe Gergely, PhD, MNM

14.50–15.10: A kora középkori bronzművesség gyakorlati kérdései

Bíró Csaba, MA, Magyar Kovácsmíves céh

15.10–15.30: Középkori réz és bronz könyvveretek archeometriai vizsgálata

Benkő Elek, akadémikus, MTA BTK RI
Barkóczy Péter, PhD, ME AI

15.30–15.50: Magyarországi bronz ágyúk archeometriai vizsgálatai

Barkóczy Péter, PhD, ME AI
Ringer István, PhD, KFM
Szabó Géza, PhD, WMM

15.50–16.30: Kérdések

16.20–16.30: Zárszó

Benkő Elek, MTA BTK Régészeti Intézet igazgatója, akadémikusVissza